KALİTE POLİTİKAMIZ

ANA SAYFA / KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamızın geleceğinin ve ekonomik gelişmesinin ana  garantisi müşteri tatminidir. Bu aynı zamanda personel istihdamımızın da kilit faktörüdür.
Müşteri tatminini garanti etmenin esas unsurları firmamızın ve tedarikçilerimizin kaliteli olmasıdır. Tüm çalışanlarımızın hareket   tarzları ve profesyonellikleri ürünlerimizin  kalitesini sağlamanın esasıdır.
Uzun süreli başarı ekonomik gelişme ve işin devamlılığı sadece başarılı müşteri ilişkileri ile sağlanır. Personel motivasyonu  firma hedefidir. Bu firma içinde ve dışında kalite uğraşı verme anlamı taşır.
Her çalışan kendi profesyonelliği ve davranışı ile ürün kalitesine katkıda bulunur.

SÜREKLİ GELİŞİM
Yüksek seviyede müşteri tatminini ve rekabet gücünü sağlamak için proses kalitesini muhafaza etmek için uğraşmak yeterli değildir. Hedefimiz kaliteyi devamlı geliştirmektir. 
En iyileri ile yarışarak en iyi olmak için çaba sarfederiz. Biz diğer kişilerinde işlerinin önemli olduğu bilinci ile omuz omuza çalışırız.
Hepimiz kendi sahamızdaki uygulamalarda uzmanız. Ortak hedefleri başarmak için azami kişisel katılımları sağlama yolunda ekipler halinde çalışırız. Firmamızın başarısında katkıda bulundukları için tedarikçilerimizi ortaklarımız olarak görürüz. Bağlantılı olarak firmamızı geliştirme ekibine aktif olarak katılmalarından emin olmak için en iyilerini seçeriz.Kalitemizi müşteri beklentilerine göre  ölçeriz.

KALİTE HEDEFLERİ

• Rakiplerimize oranla bize biçilen kıymetin artırılması
• Garanti ve geriye çağırma maliyetlerinin azaltılması
• Dış hata fabrika iade oranının %0,2 (2000) ppm altında olması
• Teknik kalite üretim ve personel kaynaklarının arttırılarak yatırım yapılması
• Bireysel yeteneklerin artırılması tüm çalışanların kalite hedeflerinin benimsenmesi ve katılımın sağlanması
• Kalite politika ve hedeflerinin tüm firma sathında resmi olarak yaygınlaştırılması ve anlaşılması
• Müşteri yeni ürün ve çözümlerinin tanıtımı
• Ürün güvenirliliği
• Çevresel etkileşim sonuçlarının kabul edilebilir yasal düzenleme hedeflerinden çok daha geniş kapsamlı ve iyileştirilmiş şekilde hedeflenmesi politikamızdır.
• Atık malzemelerin azaltılması
• Gürültü hava kirliliği kontrolü
• İş güvenliğinin artırılması
• Çalışma koşullarının geliştirilmesi